Lesen Pelelong

  Definisi    :  Lesen Pelelong dikeluarkan setiap tahun kepada individu atau syarikat  yang
                 berkelayakan untuk menjalankan aktiviti melelong harta benda bergerak atau
                 tetap.
   
  Syarat-Syarat Am
   
  1. Individu atau Syarikat yang hendak memohon lesen hendaklah mempunyai Sijil
     Pendaftaran Perniagaan atau Syarikat yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia
   
  2. Mempunyai pejabat sendiri samada ruang pejabat milik sebdiri atau di sewa
   
  Akta     : 
 
  1. Akta Kerajaan Tempatan 1976
  2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
  3. Enakmen Jualan Lelong 1929 Bab 81 Dan Kaedah-Kaedah Yang Dibuat di bawahnya
 

 

  Garis Panduan     : 
 
  1. GARIS PANDUAN DAN SYARAT-Lesen Pelelong