Info Pelesenan : Jawatankuasa Pembatalan Lesen

Latarbelakang

Objektif

Jawatankuasa Pelesenan | Akta - akta yang dikuatkuasa | Piagam Pelanggan | Aduan Awam |  

Fungsi Jabatan

 

J/kuasa Pembatalan Lesen

Pengerusi
Timbalan Ketua Pengarah (Perkhidmatan)


Naib Pengerusi
Pengarah Pelesenan

Ahli-ahli Wakil Jab. Perancang (Bhg. Penguatkuasaan)
Wakil Jab. Perancang (Kawalan Bangunan)
Wakil Jab. Kesihatan
Wakil Jab. Bomba & Penyelamat (W.P)
Wakil Polis DiRaja Malaysia
Wakil Suruhanjaya Pendaftaran Perniagaan / Syarikat

Sekretariat

Jabatan Pelesenan

Carta Organisasi

 

Fungsi Bahagian

 

Penjawatan

 

Info Pelesenan

 

Statistik Jabatan

 
 
 
J/kuasa Pelesenan Pembatalan Lesen