Jabatan Pelesenan
 
 
   
 
Lesen Premis

Makluman Umum

Syarat Permohonan

   
  Definisi    :    L esen Premis adalah lesen untuk pemohon yang ingin memulakan perniagaan
                       di mana pemohon itu memerlukan lesen bagi tempat / bangunan untuk dijadikan
                       kawasan perniagaan mereka.
   
   Contoh - Contoh Gambar   :

 

Syarat Kelulusan

Syarat Lesen

Kadar Bayaran

Carta Aliran Proses